Hướng dẫn sử dụng LoraEasyV1

No Comments

LoRa sử dụng kỹ thuật điều chế gọi là Chirp Spread Spectrum. Có thể hiểu nôm na nguyên lý này là dữ liệu sẽ được băm bằng các xung cao tần để tạo ra tín hiệu có dãy tần số cao hơn tần số của dữ liệu gốc (cái này gọi là chipped); sau đó tín hiệu cao tần này tiếp tục được mã hoá theo các chuỗi chirp signal (là các tín hiệu hình sin có tần số thay đổi theo thời gian; có 2 loại chirp signal là up-chirp có tần số tăng theo thời gian và down-chirp có tần số giảm theo thời gian; và việc mã hoá theo nguyên tắc bit 1 sẽ sử dụng up-chirp, và bit 0 sẽ sử dụng down-chirp) trước khi truyền ra anten để gửi đi.

LoraEasy là sản phẩm đầu tiên được thiết kế cả hardware và software bởi HT Electronics với mục tiêu hỗ trợ kỹ sư, sinh viên hoặc những người đam mê công nghệ có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ Lora truyền xa hàng km và tiết kiệm năng lượng 1 cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Thông qua việc tự động điều khiển và quản lý các tác vụ của chipset Lora và giao tiếp  với hệ thống bên ngoài qua các lệnh AT command, board LoraEasy cho phép những người phát triển sản phẩm chỉ cần tập trung thiết kế các tính năng người dùng của sản phẩm mà tích hợp
được khả năng truyền dữ liệu ở khoảng cách xa 1 cách nhanh chóng và ổn định LoraEasy bao gồm 2 model dành cho giao tiếp qua USB và UART:
– LoraEasy_uart: Sử dụng giao tiếp UART để dễ dàng sử dụng trong với các mạch hệ thống nhúng như board Arduino hoặc các board sử dụng chip vi điều khiển của TI hoặc ST
– LoraEasy_usb: Sử dụng giao tiếp USB để dễ dàng sử dụng trong các ứng dụng chạy trên máy tính, laptop, hoặc board Raspberry

Giới thiệu board LoraEasy………………………………………………………………………………………………………4
2 Setup HW và cập nhật firmware……………………………………………………………………………………………..7
2.1 Kết nối HW……………………………………………………………………………………………………………………7
2.2 Tín hiệu điều khiển hệ thống …………………………………………………………………………………………..9
2.3 Cập nhật firmware với LoraEasy_Utility ………………………………………………………………………….10
2.4 Thông số cấu hình factory……………………………………………………………………………………………..13
3 Các chế độ Lora/FSK cài đặt sẵn trong LoraEasy………………………………………………………………………13
3.1 Các chế độ truyền trong Lora…………………………………………………………………………………………14
3.2 Các chế độ truyền trong FSK………………………………………………………………………………………….15
4 Chức năng filter khi nhận dữ liệu…………………………………………………………………………………………..15
4.1 Filter dựa vào địa chỉ board cho Lora/FSK……………………………………………………………………….15
4.2 Rx filter dựa vào Sync pattern trong chế độ FSK ………………………………………………………………16
5 Giao tiếp AT command…………………………………………………………………………………………………………16
5.1 Cấu hình COM/UART khi giao tiếp AT command………………………………………………………………16
5.2 Cấu trúc lệnh AT command……………………………………………………………………………………………17
5.3 Dữ liệu Response từ board LoraEasy ………………………………………………………………………………18
5.4 Tập lệnh AT command ………………………………………………………………………………………………….19
5.4.1 System AT command: ……………………………………………………………………………………………19
5.4.2 Lora AT command:………………………………………………………………………………………………..20
5.4.3 FSK AT command: …………………………………………………………………………………………………20
6 Các ứng dụng demo …………………………………………………………………………………………………………….21
6.1 Demo 10s……………………………………………………………………………………………………………………21
6.2 Demo với Arduino………………………………………………………………………………………………………..23
6.3 Demo với STM32………………………………………………………………………………………………………….24
6.4 Demo với Raspberry Pi………………………………………………………………………………………………….25
7 Liên hệ……………………………………………………………………………………………………………………………….27
8 Appendix ……………………………………………………………………………………………………………………………28
8.1.1 Tập lệnh AT command hệ thống……………………………………………………………………………..28
8.1.2 Tập lệnh AT command cho Lora………………………………………………………………………………31
8.1.3 Lệnh AT command cho FSK…………………………………………………………………………………….32

LInk tải tài liệu LORA: http://htelectronics.vn/wp-content/2017/07/LoraEasyV1.pdf

Nguồn: htelectronics.vn

Sản phẩm được quan tâm

Nhận bài viết mới

Các bài viết chia sẻ đến cộng đồng rất chât lượng, mang lại rất nhiều kiến thức mới. Đừng bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào của chung tối, hãy đăng ký để nhận bài viết mới qua Mail của bạn

Đăng ký để không bỏ lỡ bài viết nào!

Fields marked with an * are required

Danh mục
More from our blog

See all posts
No Comments
 

Leave a Comment