Category Archives: In3D

Bài 22: Công nghệ in 3D kim loại SLM (Selective laser melting)

Selective laser melting (SLM) hoặc direct metal laser sintering (DMLS) là kỹ thuật tạo mẫu nhanh, in 3D, hoặc bồi đắp vật liệu…
Continue reading

Bài 21: ỨNG DỤNG CỦA IN3D NGOÀI THỰC TẾ.

Ford sử dụng SLA để đúc các công cụ mẫu. Với một dự án thành công, Ford đã bắt đầu một kỷ nguyên…
Continue reading

Bài 20: Công nghệ in3D nóng chảy kim loại – ELECTRON BEAM MELTING (EBM)

Arcam AB, một công ty phát triển công nghệ Thụy Điển được thành lập vào năm 1997. Hoạt động chính của công ty…
Continue reading

Bài 19: Công nghệ in3D theo dạng bồi đắp-SHAPE DEPOSITION MANUFACTURING PROCESS

SDM lần đầu tiên được phát triển bởi giáo sư Fritz Prinz và nhóm của ông tại Đại học Carnegie Mellon và sau…
Continue reading

Bài 18: Công nghệ in 3 chiều-THREE-DIMENSIONAL PRINTING (3DP)

Công ty Z được thành lập vào năm 1994 bởi Hatsopoulos, Walter Bornhost, Tim Anderson và Jim Brett. Năm 1997, nó thương mại…
Continue reading

Bài 17: Công nghệ in3D dùng gương Gavo với nguồn Laser-LASER ENGINEERED NET SHAPING (LENS)

Optomec Inc được thành lập vào năm 1992. Kể từ năm 1997, Optomec đã tập trung vào thương mại hóa các quá trình…
Continue reading

Bài 16: Công nghệ in3D cho vật liệu dạng bột-POWDER-BASED RAPID PROTOTYPING SYSTEMS

SELECTIVE LASER SINTERING (SLS) Quá trình SLS được phát triển và cấp bằng sáng chế trong những năm 1980 bởi Carl Deckard và…
Continue reading

Bài 15: In3d theo dạng cán lớp LAMINATED OBJECT MANUFACTURING (LOM)

Công nghệ hình khối được thành lập vào thánh 12 năm 2000 bởi Michael Feygin, nhà phát minh đã phát triển sản xuất…
Continue reading

Bài 14: In 3D nhựa nhiệt dẻo FUSED DEPOSITION MODELING (FDM)

FDM dựa trên kỹ thuật tạ mẫu nhanh sử dụng nhựa nhiệt để in mô hình 3D. FDM còn gọi là in phun…
Continue reading

Bài 13: HỆ THỐNG TẠO MẪU NHANH BẰNG CHẤT RẮN

Hệ thống tạo mẫu nhanh bằng chất rắn thay đổi từ hệ thống đông đặc chất lỏng nhạy sáng. Chúng có khác nhau…
Continue reading
Liên hệ ngay