Category Archives: Iot

Giới thiệu các loại board Esp8266 dành cho IoT và thiết lập cơ bản cho người mới học

Phần này là chúng ta sẽ thiết lập chip ESP8266. Ta sẽ tìm hiểu cách chọn mô-đun cho phù hợp với dự án…
Continue reading

Hướng dẫn sử dụng LoraEasyV1

LoRa sử dụng kỹ thuật điều chế gọi là Chirp Spread Spectrum. Có thể hiểu nôm na nguyên lý này là dữ liệu…
Continue reading

Tương lai của kết nối IoT (Internet of Things) tiềm năng và sự đa dạng

Với công nghệ kết nối mọi thành phần đã mở ra các cơ hội trong chuỗi giá trị về IoT khi các công…
Continue reading

Sự giải thích đơn giản về IoT (Internet Of Things)

Internet of Things đang trở thành một chủ đề chính của hầu hết các cuộc nói chuyện về lĩnh vực điều khiển và…
Continue reading
Liên hệ ngay