Category Archives: STEM

HƯỚNG DẪN LẤP RÁP XE MÔ HÌNH 4 BÁNH

1.Các bộ phận của trò chơi: 2.Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp A, B, D như hình Bước 2: Lắp F, G…
Continue reading

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP XE CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

1.Các bộ phận của trò chơi: 2.Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp B, A, F vào C như hình Bước 2: Lắp…
Continue reading

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP MÔ HÌNH XE CHẠY BẰNG SỨC GIÓ

1.Các bộ phận của trò chơi: 2.Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp B với 1 đầu A bằng ốc M Bước 2:…
Continue reading

Hướng dẫn lấp ráp XE MÀU XANH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Các bộ phận của trò chơi:       2. Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp A với G bằng ốc O Bước 2: Lắp D,…
Continue reading

Hướng dẫn lấp ráp xe cân bằng điều khiển từ xa

1.Các bộ phận của trò chơi: 2.Các bước lắp ráp:  Bước 1: Lắp X vào A bằng ốc Z Bước 2: Lắp I,…
Continue reading

Hướng dẫn làm quạt năng lượng mặt trời

Các bộ phận: 2. Các bước lấp ráp:    Bước 1: Lấp D và B                 …
Continue reading

Hướng dẫn làm ROBOT vẽ 3 trong 1

1.Các bộ phận của trò chơi: 2.Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp F vào A Bước 2: Lắp I như hình Bước…
Continue reading

Hướng dẫn lắp ráp ROBOT

Các bộ phận của trò chơi: Các bước lắp ráp: Bước 1: Đặt E như hình Bước 2: Lắp G vào E như…
Continue reading

Hướng dẫn quạt mini

1. Các bộ phận: 2.Các bước lấp ráp: Sơ đồ mạch điện: Hình ảnh thực tế:              Tham khảo…
Continue reading

Hướng dẫn lấp ráp nhện 8 chân

1.Các bộ phận của trò chơi: 2.Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp O vào N Bước 2: Lắp bước 1 vào E…
Continue reading
Liên hệ ngay