Category Archives: STEM

Giới thiệu chi tiết về chương trình giảng dạy STEM phần 2/3

ở phần này,học viên sẽ được học về các loại linh kiện điện từ cơ bản và ứng dụng của chúng,qua đó có…
Continue reading

Giới thiệu chi tiết về chương trình giảng dạy STEM phần 1/3

Đây là hai phần đầu tiên mà học viên của chương trình sẽ học được,bao gồm hai mảng à cơ học và lập…
Continue reading

STEM về lập trình điều khiển với Arduino

Phần 1. Bắt đầu _Giới thiệu về bộ KIT Arduino và các thành phần cơ bản của nó. _ Cấu tạo board Arduino.…
Continue reading

STEM là gì

STEM là gì I) Nền tảng Dựa trên sự kết hợp giữa các mảng,khoa học,kỹ thuật,toán,vật lý và công nghệ. Đây là một…
Continue reading
Liên hệ ngay