Category Archives: STEM

Hướng dẫn điều khiển cửa cổng bằng gỗ

1.Các bộ phận của trò chơi: 2.Các bước lắp ráp: Bước 1:Lắp L vào B bằng ốc Q Bước 2: Lắp D, I…
Continue reading

Máy bay năng lượng pin

1.Các bộ phận của trò chơi: 2. Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp N vào A Bước 2: Lắp O, P vào…
Continue reading

Máy bay cất cánh màu xanh lá cây

1.Các bộ phận của máy bay: 2.Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp C vào A bằng ốc K Bước 2: Lắp D…
Continue reading

Sợi đèn led nhiều màu

1.Các bộ phận của trò chơi: 2.Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp C vào E Bước 2: Lắp F như hình Bước…
Continue reading

Hướng dẫn lấp ráp cối xay nước

Các bộ phận của trò chơi: Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp A, B, C bằng ốc K Bước 2: Lắp A,…
Continue reading

Hướng dẫn lấp ráp cối xay gió

1.Các bộ phận của trò chơi: 2.Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp H vào A bằng ốc K Bước 2: Lắp F,…
Continue reading

Hướng dẫn làm chuông Rotary quay

  Các bộ phận của trò chơi: Các bước lắp ráp:  Bước 1: Lắp A, F, G với nhau Bước 2: Lắp Q…
Continue reading

Hướng dẫn lấp ráp thuyền điều khiển từ xa

1.Các bộ phận của trò chơi: 2.Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp 2 động cơ C vào A Bước 2: Cố định…
Continue reading

Hướng dẫn ráp xe năng lượng mặt trời

Các bộ phận của trò chơi: Các bước lắp ráp: Bước 1: Lắp A với G bằng ốc O Bước 2: Lắp D,…
Continue reading

Giới thiệu chi tiết về chương trình giảng dạy STEM phần 3/3

Ở phần này học viên sẽ được giới thiệu về một số modul cơ bản,thường hay dùng trong dự án thuộc chương trình…
Continue reading
Liên hệ ngay