Hướng dẫn lắp ráp ROBOT

No Comments
  1. Các bộ phận của trò chơi:

  1. Các bước lắp ráp:

Bước 1: Đặt E như hình

Bước 2: Lắp G vào E như hình

Bước 3: Lắp G vào khớp của E

Bước 4: Xoay G như hình

Bước 5: Cố định G bằng I

Bước 6: Quay E ra mặt sau

  

Bước 7: Cố định G như hình

Bước 8: Lắp H như hình

 

Bước 9: Lắp C vào đúng khớp

Bước 10: Lắp A như hình

  

Bước 11: Lắp D như hình để cố định A

Bước 12: Lắp B như hình

Bước 13: Lắp pin

Bước 14: Lắp F như hình

Bước 15: Trang trí

>>Tham khảo bộ KIT tại: https://cachdung.com/lap-rap-robot-chien-dau-dien.html

Sản phẩm được quan tâm

Nhận bài viết mới

Các bài viết chia sẻ đến cộng đồng rất chât lượng, mang lại rất nhiều kiến thức mới. Đừng bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào của chung tối, hãy đăng ký để nhận bài viết mới qua Mail của bạn

Đăng ký để không bỏ lỡ bài viết nào!

Fields marked with an * are required

Danh mục
More from our blog

See all posts
No Comments
 

Leave a Comment