Hướng dẫn ráp xe năng lượng mặt trời

No Comments

Các bộ phận của trò chơi:

Các bước lắp ráp:
Bước 1: Lắp A với G bằng ốc O

Bước 2: Lắp D, M, H bằng ốc P

Bước 3: Lắp B và bước 2 như hình

Bước 4: Lắp F như hình

Bước 5: Lắp B như hình

Bước 6: Lắp Q, L, C như hình

Bước 7: Lắp E như hình

Có thể tham khảo bộ KIT này tại: http://cachdung.com/mo-hinh-xe-mau-xanh-nang-luong-mat-troi.html

Sản phẩm được quan tâm

Nhận bài viết mới

Các bài viết chia sẻ đến cộng đồng rất chât lượng, mang lại rất nhiều kiến thức mới. Đừng bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào của chung tối, hãy đăng ký để nhận bài viết mới qua Mail của bạn

Đăng ký để không bỏ lỡ bài viết nào!

Fields marked with an * are required

Danh mục
More from our blog

See all posts
No Comments
 

Leave a Comment