Học Arduino_Dự án 63: Xây dựng một Arduino Dialer ( cuộc gọi)

No Comments

Ở cuối dự án này, Arduino của bạn có thể làm cho gọi đến một số điện thoại khi sự kiện xảy ra như những gì đã thiết lập trong kịch bản của bạn. Ví dụ như nhiệt độ trong ngăn đông của tủ lạnh tăng đến  một mức độ nhất định hoặc là tên trộm làm kích hoạt hệ thống báo động khi đó Arduino sẽ gọi điện thoại cho bạn..

Phần cứng

Dự án này sẽ sử dụng phần cứng như được mô tả ở đầu chương, để kích hoạt cuộc gọi chúng tôi sẽ dùng một  nút nhấn để làm điều này.

Một số phần cứng khác cần thiết để thực hiện dự án này:

  • Một nút nhấn
  • Một điện trở 10KƱ
  • Một tụ điện 100nF
  • Dây kết nối
  • Một breadboard

Sơ đồ đấu nối

Kết nối các linh kiện như sơ đồ được miêu tả trong hình 20-9

Hình 20-9: Sơ đồ kết nối

Code điều khiển

Nhập vào Arduino IDE nhưng đừng upload vội

// Project 63 – Building an Arduino Dialer

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial cell(2,3);

void setup()

{

pinMode(7, INPUT);

cell.begin(9600);

(1)      delay(30000); // give the GSM module time to initialize       network location

}

(2)   void callSomeone()

{

(3)    cell.println(“ATDxxxxxxxxxx”); // dial the phone number xxxxxxxxxx

// change xxxxxxxxxx to your desired phone number (with area code)

delay(20000); // wait 20 seconds.

cell.println(“ATH”); // end call

delay(60000); // wait 60 seconds for GSM module

}

void loop()

{

if (digitalRead(7) == HIGH)

{

(4)           callSomeone();

}

}

Đoạn code làm việc như thế nào??

Đầu tiên void setup sẽ được kích hoạt và ở (1) chúng tôi sẽ cho dừng 30 giây để GSM shield có thể kích hoạt và kết nối đến mạng di dộng. Cài đặt trạng thái đầu vào cho nút nhấn đã được kết nối đến chân số 7. Khi nút được nhấn hàm callSomeone  tại vị trí (2) được gọi. Tại vị trí số (3) lệnh sẽ được gởi để thực hiện cuộc gọi đến điện thoại.

Hãy thay thế xxxxxxxxxx bằng số điện thoại bạn muốn Arduino gọi đến. Ví dụ bạn muốn Arduino gọi đến số điện thoại 1234567890 thì thực hiện như sau

Cell.println(“ATD1234567890”);

Sau khi đã thay đổi số điện thoại bạn có thể upload mã này lên Arduino chờ khoảng 1 phút và thử nhấn nút. Hàm callSomeone tại vị trí số (4) sẽ được gọi và thực hiện cuộc gọi đến số cho trước. Đến đây bạn đã có thể làm cho Arduino thực hiện cuộc gọi vậy bạn hãy tìm lý do nào đó để Arduino có thể thực hiện cuộc gọi cho bạn.

Sản phẩm được quan tâm

Nhận bài viết mới

Các bài viết chia sẻ đến cộng đồng rất chât lượng, mang lại rất nhiều kiến thức mới. Đừng bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào của chung tối, hãy đăng ký để nhận bài viết mới qua Mail của bạn

Đăng ký để không bỏ lỡ bài viết nào!

Fields marked with an * are required

Danh mục
More from our blog

See all posts
No Comments
 

Leave a Comment