Học Arduino_Dự án 64: Xây dựng máy nhắn tin Arduino

No Comments

Trong dự án này Arduino sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại khi có sự kiện xảy ra. Để đơn giản code, chúng ta sẽ sử dụng thư viện SerialGSM bạn có thể tải thư viện này tại địa chỉ: https://github.com/meirm/SerialGSM/. Sau đó hãy cài đặt thư viện này và khởi động lại Arduino IDE.

Bạn có thể sử dụng lại tất cả phần cứng tại dự án 63 để thực hiện dự án này.

Code điều khiển

Nhập dòng code này vào Arduino IDE nhưng khoan vội upload chúng

// Project 64 – Building an Arduino Texter

#include <SerialGSM.h>

#include <SoftwareSerial.h>

(1) SerialGSM cell(2,3);

void setup()

{

pinMode(7, INPUT);

delay(30000); // wait for the GSM module

cell.begin(9600);

}

void textSomeone()

{

cell.Verbose(true); // used for debugging

cell.Boot();

cell.FwdSMS2Serial();

 (2)   cell.Rcpt(“+xxxxxxxxxxx”); // replace xxxxxxxxxxx with the

// recipient’s cell number

(3)  cell.Message(“This is the contents of a text message”);

cell.SendSMS();

}

void loop()

{

(4)     if (digitalRead(7) == HIGH)

{

textSomeone();

}

if (cell.ReceiveSMS())

{

Serial.println(cell.Message());

cell.DeleteAllSMS();

}

}

Đoạn code làm việc như thế nào??

GSM shield sẽ làm việc bằng việc gọi hàm tại (1) và được khởi động trong hàm void setup(). Khi nút nhấn được nhấn hàm textSomeone được gọi (2) . Hàm này chỉ đơn giản là gửi tin nhắn đến một số điện thoại được lưu trữ tại vị trí dòng lệnh (3).

Trước khi upload sketch hãy thay đổi xxxxxxxxxx bằng số điện thoại người sẽ nhận được tin nhắn bằng định dạng sau: mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại không chứa bất kỳ khoảng trắng hay dấu ngoặc nào. Ví dụ để gửi tin nhắn đến số điện thoại 0123456789 ở Việt Nam bạn cần phải viết +840123456789.

Nội dung tin nhắn sẽ gửi được khai báo tại dòng code (4) (Số kí tự tối đa có thể gửi là 160 kí tự).

Sau khi bạn thay đổi nội dung tin nhắn và số điện thoại người nhận tren sketch hãy upload mã và chờ 30 giây cho GSM hoạt động hãy nhấn nút nhấn. Chờ một lát tin nhắn sẽ được gửi đến số điện thoại chỉ định. Xem hình 20-10.

Hình 20-10: Tin nhắn mẫu được gửi từ GSM

Các bạn cũng có thể sử dụng switch … case … để thực hiện gửi tin nhắn với nhiều nội dung khác nhau.

Lưu ý: Các tin nhắn bạn gửi đi sẽ tốn một chi phí nhất định vì vậy hãy sử dụng thuê bao trả trước hay các gói tin nhắn để không phải phát sính thêm các chi phí ngoài mong đợi.

Sản phẩm được quan tâm

Nhận bài viết mới

Các bài viết chia sẻ đến cộng đồng rất chât lượng, mang lại rất nhiều kiến thức mới. Đừng bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào của chung tối, hãy đăng ký để nhận bài viết mới qua Mail của bạn

Đăng ký để không bỏ lỡ bài viết nào!

Fields marked with an * are required

Danh mục
More from our blog

See all posts
No Comments
 

Leave a Comment